Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Fotografie z LKT 2016