Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

9. Česko - Slovenská súťaž poľovníckych trubačov Holíč 2024

V sobotu 8.júla sa stretli na zámku v Holíči trubači z celého Slovenska a Čiech. Dôvodom ich stretnutia bol už deviaty ročník Česko - Slovenskej súťaž poľovníckych trubačov. Celé podujatie odštartovala v piatok sv. Hubertská omša v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Holíči. Omša bola sprevádzaná poľovníckymi trubačmi, ktorí hrali hudobné dielo od Michala Olosa. Veriaci tak mohli spoznať krásu poľovníckej kultúry v podobe Hubertskej omše. Hlavným dôvodom stretnutia takmer 270 účastníkov bola však sobota. Sobotu ráno sa na nádvorí zámku rozozneli poľovnícke rohy a lesnice ktoré zahájili toto podujatie. Účastníkov privítali organizátori súťaže, primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, predseda OPK Skalica Marián Honza, predseda OPK Senica a Myjava Juraj Prochádzka. Prihovorili sa aj predseda Klubu trubačov SR a riaditeľ súťaže Jakub Badrna a predsedníčka Klubu trubačov pri ČMMJ Hana Sedláčková.

Po slávnostnom zahájení sa súťažiaci rozišli na súťažné miesta kde v kategórií súbory v ladení in B a in Es hodnotila porota na čele s hlavným porotcom Bohuslavom Smutným, Štefanom Ladovským a Matejom Vackom. Na tomto súťažnom mieste súťažilo 27 súborov v ladení in B a 7 v ladení in Es. S toho 10 súborov bolo Slovenských. Na druhom súťažnom mieste kde súťažili sólisti na lesnice, poľovnícke rohy in B a Es bola porota v zložení Petr Vacek, Marie Kosová a Miroslav Mašat. Na tomto súťažnom mieste sa predstavilo 48 sólistov.

Porota to mala náročné, musela bodovať intonáciu, prednes, ladenie, súhru a celkový dojem. napokon sa najlepší piati súťažiaci dostali do finále ktoré rozhodlo.

Výsledky súťaže:

 

Sólisti v kategórií

Lesnice SR:

1. Marián Ircha

2.Jozef Martiš         

3. Kristián Ridila

Lesnice ČR:

1. Lukáš Zelenka

2. Ján Hrubý

3. Jana Sekáčová

Poľovnícke rohy in B SR:

1. Nabih Ghalib

2. Vanesa Popíková

3. Pavlína Michútová

 

Poľovnícke rohy in B ČR:

1. Josef Havel

2. Václav Chalanda ml.

3. Matej Dvořák

Poľovnícke rohy in Es SR:

1. Nabih Ghalib

Poľovnícke rohy in Es ČR:

1. Tomáš Valenta

2. Pavel Milčinský

3. Miroslav Nováček

Súbory v kategórií:

Súbory in B SR:

1. Liptovské béčka

2. Prešovský trubači

3. Trubači SLŠ Prešov

Súbory in B ČR:

1. Povltavští trubači

2. Jihočeští trubači

3. Trubači z Liščího vršku

Súbory in Es SR:

1. Liptovské Esá

2. Lesáci

Súbory in Es ČR:

1. Jihočeští trubači

2. Českomoravská Esa

3. Povltavští trubači

Návštevníci podujatia okrem súťažných výkonov mohli navštíviť stanovištia s lesnou pedagogikou a vypočuť si prednášku: František Lotrinský ako poľovník. Na záver patrí poďakovanie všetkým súťažiacim, návštevníkom a organizátorom: Klubu trubačov SR, OPK Skalica, OPK Senica a Myjava a mestu Holíč. Toto podujatie bolo ďalším dôkazom toho, že poľovnícka kultúra a hudba má svojich priaznivcov, ktorí svojou činnosťou prezentujú poľovníctvo a jeho kultúrne a historické hodnoty.

Fotografie z podujatia si môžete stiahnuť tu: https://we.tl/t-fU630Jq4L1

Jakub Badrna - predseda KT SR