Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážení členovia Klubu trubačov SR,

v súlade s §7 stanov KT SR Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.1.2024 o 19:00 hodine v spoločenskej miestnosti SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku.

Program:
1. Otvorenie a úvodné záležitosti
2. Správa o hospodárení v roku 2023
3. Správa o činnosti Klubu
4. Plán podujatí na rok 2024
5. Plán rozpočtu na rok 2024
6. Diskusia
7. Záver

S pozdravom

Jakub Badrna
predseda KT SR