Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Pozvánka na členskú schôdzu

Vážení členovia,

pozývame Vás na členskú schôdzu Klubu trubačov, ktorá sa bude konať počas LKT, dňa 19.8. 2023 o 19:00 v spoločenskej miestnosti na SOŠLD v Liptovskom Hrádku.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o aktivitách KT SR
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Návrh a schválenie uznesení
  6. Záver 

 

Zverejnené 28.7.2023