Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Poznáme víťazov

Milí priatelia,

prešiel rok a my sme sa opäť mohli stretnúť na Česko-Slovenskej súťaži poľovníckych trubačov. Uskutočnil sa už v poradí 8. ročník spoločnej súťaže, na ktorom slovenskí a českí trubači spoločne súťažili v rôznych kategóriách. Tento ročník bol zároveň aj 45. ročník Celoslovenskej súťaže.

V piatok 2.6.2023 uskutočnila Svätohubertská omša v kostole sv. Michaela Archanjela v Lešnej u Valašského Meziříčí. Viac ako 30-členný súbor spevákov z radov trubačov spoločne so súborom Povltavští trubači prosila nášho Pána o požehnanie súťaže. Po omši prebiehala miestna akcia s názvom "Noc kostolov", v rámci ktorej sa všetci prítomní mohli zúčastniť prehliadky nielen kostola, ale aj zámku.

3.6.2023 sa hneď zrána otvorili brány zámockého parku. V areáli Zámku Lešná sa viac ako 200 trubačov zaregistrovalo na súťaž a túžobne očakávalo slávnostné otvorenie tejto akcie. Po zaznení signálov "Vítaní" a "Uvítanie" sa súťažiacim prihovoril aj náš slovenský predseda Klubu trubačov SR Jakub Badrna. Vo svojej zdravici poprial všetkým pevné nátisky a priateľskú atmosféru.

V parku boli vyhradené dve súťažné miesta - jedno pre súbory v ladení in Bb a in Es, druhé pre sólistov hrajúcich na lesnice in Bb, poľovnícke rohy Bb aj rohy v ladení in Es. Na porote bolo vidieť, že ich rozhodovanie nie je úplne jednoduché. Latka bola nastavená veľmi vysoko.

Pred samotným vyhlásením výsledkov sme sa mohli započúvať do mnohých poľovníckych skladieb. Sme veľmi radi a teší nás, že sa slovenským hráčom darilo naozaj veľmi dobre. Výsledky Vám ponúkame nižšie:

Kategória:

Sólisti na lesnice in Bb                        1. miesto Jožko Martiš

Sólisti na poľovnícke rohy in Bb        1. miesto Michal Olos

                                                                2. miesto Simona Višňovská

                                                                3. miesto Tamara Pavúrová

Sólisti na poľovnícke rohy in Es        1. miesto Michal Olos

Súbory v ladení in Bb                          1. OPK Prešov

                                                                2. Trubači z rodného kraja

                                                                3. Trubači SLŠ v Prešove

Súbory v ladení in Es                           1. miesto Liptovské Esá

 

Organizátorom ďakujeme za súťaž a už teraz sa tešíme na stretnutie v Holíči na 9. ročníku Česko-Slovenskej súťaže trubačov.

PhDr. Lucia Blšáková