Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Akademická súťaž v Kostelci nad Černými lesy

V sobotu 1.4.2023 sa uskutočnil 14. ročník Akademickej súťaže trubačov a vábičov v Kostelci nad Černými lesy. Hneď po slávnostnom zahájení sa študenti vybrali na súťažné miesta a v priateľskej atmosfére očakávali na svoje vystúpenie. Súbežne prebiehala súťaž vo vábení zveri, kde bola kategória začiatočníkov a pokročilých, ako aj v hre na poľovnícke plechové dychové nástroje. Najskôr začali súťažné zápolenie hráči na poľovnícky roh in Bb, po nich na lesnicu in Bb a následne súbory. Celkovo bola úroveň tejto súťaže vysoká. Súťažiaci boli nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky a Poľska.

Veľký úspech zaznamenala naša členka KT SR z Technickej univerzity vo Zvolene Simona Višňovská, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste z 25 súťažiach v kategórii poľovnícke rohy in Bb. Na prvom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Vojtěch Myška. V kategórii hre na lesnicu bolo celkovo 10 súťažiacich, kde sa v rámci hodnotiacej tabuľky umiestnil na poprednom mieste Lukáš Zelenka. V súboroch dominovali predovšetkým družstvá z vysokých škôl, celkovo bolo súborov in Bb 18. Prvú priečku obsadil súbor z Českej zemědelskej univerzity v Prahe s názvom Už troubejí.

Veľmi sa tešíme, že mladá krv z lesníckych škôl z Prešova, Liptovského Hrádku, Banskej Štiavnice ako aj zo Zvolena reprezentuje nielen svoju Alma mater, ale aj náš Klub trubačov SR. Poľovníckej hudbe zdar.

Nižšie vo fotografiách nájdete kompletnú výsledkovú listinu zo súťaže trubačov.

PhDr. Lucia Blšáková