Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

30. ročník Dní sv. Huberta v Sv. Antone

V dňoch od 3. do 4. septembra 2022 sa uskutočnil 30. ročník celoslovenských poľovníckych slávností s názvom Dni svätého Huberta na pôde Múzea vo Svätom Antone. Boli organizované pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Program začal v sobotu ráno slávnostným otvorením. Mohli ste si tu vypočuť viac ako 25 hráčov na poľovnícke rohy a lesnice z Klubu trubačov Slovenskej republiky. Spoločne zahrali signály "Uvítanie" a "Začiatok činnosti" hneď na úvod ceremoniálu.

V programe ste sa mohli započúvať aj do Hymny Slovenskej poľovníckej komory, ktorú predniesol operný spvák Otakar Klein. Z rúk ministra Samuela Vlčana boli oceneným poľovníkom odovzdané plakety za ich oddanú prácu v prospech poľovníctva. Nechýbali ani tradičné sprievodné podujatia ako Hubertovská kvapka krvi, Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov, Majstrovstvá Slovenska vo vábení ostatnej zveri, súťaže o najkrajšiu a najdlhšiu bradu, o najkrajší poľovnícky klobúk a podobne. Nielen deti zaujala klubová výstava alpského jazvečíkovitého duriča alebo fotografie umiestnené v sýpke v rámci výstavz "Tri desaťročia Dní sv. Huberta".

Nedeľný program začínal Svätohubertskou omšou, na ktorej sa organizátori poďakovali Pánu Bohu aj svätému Hubertovi za výborne zorganizované podujatie. Sme radi, že aj Klub trubačov Slovenskej republiky mohol obohatiť toto podujatie krásnymi melódiami z týchto úžasných plechových dychových nástrojov.


PhDr. Lucia Blšáková