Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Nový predseda, nová rada KT SR

Vážení priatelia, trubači, trubačky.

Dovoľte mi prihovoriť sa k vám z postu novozvoleného predsedu klubu trubačov.

Dnes je to týždeň od volieb do rady klubu trubačov a voľby predsedu. Po týždni si viac a viac uvedomujem zodpovednosť za klub, ktorý tvoria úžasní ľudia z celého Slovenska. Ľudia, ktorí sú nadšení poľovníckou hudbou a chcú podporovať myšlienky klubu. Stať sa predsedom klubu, ktorý má dlhoročnú tradíciu, množstvo členov a priaznivcov je náročná a zodpovedná úloha. Zároveň je to pre mňa česť a ďakujem za prejavenú dôveru. Počas môjho pôsobenia sa budem snažiť naplniť očakávania členov a nesklamať ich prejavenú dôveru.

Hovorím o klube ako o hotovej spoločnosti a skupine ľudí, ktorí majú za sebou svoju históriu. Nič z toho by dnes nebolo, keby pred pár rokmi nadšení ľudia nezaložili klub trubačov... Veľká vďaka, že sa do tejto aktivity pustili a vykonávali ju na úkor svojho času. Chcem sa menovite poďakovať dlhoročnému predsedovi Edmundovi Hatiarovi, ktorý bol pri vzniku klubu zároveň zakladajúcim členom a 12 rokov viedol klub. Spolu s predchádzajúcimi radami klubu vybudovali klub, ktorý má meno nie len Slovensku, ale aj vo svete. Poľovnícka hudba a kultúra našej slovenskej krajiny sa tak rozširuje aj za hranice našej republiky, za čo im patrí veľké Ďakujeme.

Ako som už na schôdzi spomenul, myšlienky klubu a jeho smerovanie budem naďalej aj ja ako predseda podporovať. Cieľ je daný a jasný. Nie je mojím cieľom robiť revolúcie ani určovať nové smery klubu. Chcem spolu s novozvolenou radou prispievať k zlepšeniu mnohých oblastí v klube. Budem ale nesmierne rád, keď nám v tom pomôžete aj vy, ostatní členovia klubu, ktorí nie ste v rade. Ale aj poľovníci a trubači, ktorí nie sú v klube. Vaše nápady a podnety na zlepšenie našej práce radi privítame, aby sme spoločne zveľadili trubačskú a poľovnícku kultúru. V prípade otázok, nápadov ale aj návrhov na zlepšenie nás kontaktujte. Spoločne s radou klubu sme tu pre Vás.

Samozrejme nemôžem zabudnúť na už spomínanú radu klubu. Som rád, že v rade sú aj bývalí členovia, ale aj noví ľudia. S nadšením môžem konštatovať, že sú to ľudia odhodlaní pre poľovnícku hudbu, ľudia z rôznych profesií a odvetví s mnohoročnými skúsenosťami. Verím, že sa nám bude spoločne spolu dobre pracovať a budeme prínosom pre klub a spoločnosť.


Členovia rady sú:
Edmund Hatiar
Michal Olos
Juraj Beniač
Lucia Blšáková
Hana Grellnethová
Peter Michalík
Igor Kučara
 

Ďakujem ešte raz aj za členov rady za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoločnú spoluprácu.

Poľovníckej hudbe, lesu a lovu zdar!
S úctou Jakub Badrna,
predseda Klubu trubačov SR.