Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážení členovia Klubu trubačov SR,

v súlade s §7 stanov KT SR Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.8.2022 o 19:00 hodine v spoločenskej miestnosti SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie.

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti a hospodárení KT SR za rok 2021

3. Voľby predsedu a členov rady KT SR na obdobie 2022 - 2027

4. Diskusia

5. Záver

 

Kandidátsky lístok na predsedu, alebo člena rady KT SR a volebný poriadok si môžete stiahnuť v nižšie priložených dokumentoch.

Kandidátske lístky zasielajú uchádzači o post predsedu alebo člena rady KT SR v zmysle volebného poriadku KT SR najneskôr 14 dní pred konaním volieb predsedovi KT SR mailom na e.hatiar@centrum.sk, t. j. do 6.8.2022.

 

Zoznam činností, v ktorých môžu pôsobiť členovia rady KT SR:

1.  Vzdelávanie

2.  Certifikácia

3.  Súťaže, koncerty a podujatia 

4.  História a archivácia

5.  Práca s mládežou a spolupráca so školami

6.  Notový archív, evidencia súťažných skladieb

7.  Komponovanie a publikácia nového materiálu

8.  Propagácia klubu, PR klubu, web a FB klubu

9.  Vedenie databázy členov, evidencia členských príspevkov, komunikácia s členmi KT SR

10. Poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície

11. Ekonomika, zmluvy,ľudské zdroje

12. Medzinárodná spolupráca

13. Kronika klubu

 

Dokumenty na stiahnutie