Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Poznáme mená víťazov

Milí priatelia trubači a priaznivci poľovníckej hudby,

v sobotu 11.6.2022 sa v priestoroch Zichyho kaštieľa v Divíne uskutočnil už 7. ročník Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. Túto súťaž usporadúval náš Klub trubačov SR v spolupráci s Klubom trubačů ČMMJ, Slovenským poľovníckym zväzom Bratislava, Slovenskou poľovníckou komorou, Českomoravskou mysliveckou jednotou, Obvodnou poľovníckou komorou Lučenec a obcou Divín.

Registrovalo sa viac ako 150 súťažiach. Ich tóny z lesníc a poľovníckych rohov sa rozoznievali v priestoroch tohto krásneho kaštieľa. Ešte pred samotným súťažným zápolením sa konalo slávnostné otvorenie súťaže, na ktorom sa prihovoril predseda Klubu trubačov SR Edmund Hatiar. Svojím príhovorom privítal vzácnych hostí, oboznámil účastníkov s informáciami týkajúcimi sa súťaže a predal slovo miestnemu pánovi farárovi Jozefovi Turbínimu, ktorý požehnal tomuto podujatiu.

Vystúpenia mnohých českých ako aj slovenských súborov v ladení in Es a in B, ale aj sólistov na lesnice či poľovnícke rohy boli ohromujúce. Unikátnym však bolo vystúpenie súboru KD Domžalski rogisti, ktorý ako hosťujúci súbor zo Slovinska súťažil v kategórii súborov in Es. Vo finálovom kole vystúpili najlepší a ukázali svoje kvality divákom a porote, ktorej predsedami boli za Slovenskú republiku Bohuslav Smutný a za Českú republiku Pert Vacek. Členmi komisie boli Štefan Ladovský, Miroslav Mašat, Jaromír Čížek a Ján Karas.

Pred samotným vyhlásením výsledkov víťazov sa uskutočnil koncert, na ktorom si diváci mohli vypočuť viaceré známe skladby. Okrem slovenských poľovníckych signálov zazneli aj úlovky a fanfáry. Práve tu mali trubači jednotlivých súborov predstaviť seba pomocou skladby, ktorú si vybrali ako súčasť koncertu. Po koncerte nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. V nižšie priložených dokumentoch nájdete výsledkové listiny zo základných kôl jednotlivých kategórií, ale aj výsledkové listiny finálového kola.

Samozrejme, bez pomoci našich sponzorov a podporovateľov by sa súťaž nemohla konať. Sme vďační za úžasnú podporu zo strany Lesov SR š.p. Banská Bystrica. Vďaka patrí aj Obvodnej poľovníckej komore Lučenec, firme Avestav s.r.o. a Poľovníckej spoločnosti Rovienka Divín. Práve tá sa podieľala na zabezpečení toho, aby trubači mali zasýtené svoje brušká. Sme radi aj našej mediálnej podpore a to Časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, Televíznej relácii Halali a Časopisu Myslivost.

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí sa podieľali na 7. ročníku Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, ktorá bola tiež 44. ročníkom Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh 41. ročníkom Národní soutěže mysliveckých trubačů. Už teraz sa tešíme na stretnutie v roku 2023.

Výsledky jednotlivých kategórií:

                Sólisti na lesnice (borlice) SK                                Sólisti na lesnice (borlice) CZ  

1. miesto​ Jozef Martiš                                                               Jiří Jaroš
2. miesto  Rudolf Bučko                                                             Jana Sekáčová
3. miesto  Daniel Riško                                                               Petra Chromická

                Sólisti na poľovnícky roh in B (lesnice) SK            Sólisti na poľovnícky roh in B (lesnice) CZ

1. miesto​ Ivana Breuer                                                              Tereza Chladová
2. miesto  Michal Olos                                                               Michal Babor
3. miesto  Adam Bučko                                                             Šimon Hudec

                Sólisti na poľovnícky roh in Es (lesnice) SK          Sólisti na poľovnícky roh in Es (lesnice) CZ

1. miesto​ Michal Olos                                                                Hubert Smolík
2. miesto                                                                                      Barbora Kalenská
3. miesto                                                                                      Tomáš Valenta

                Súbory in B SK                                                          Súbory in B CZ

1. miesto​ Trubači z rodného kraja                                            Povltavští trubači
2. miesto  Trubači Šariša                                                           Jihočeští trubači
3. miesto  Šugovskí trubači                                                       Trubači z Doubravy

               Súbory in Es SK                                                          Súbory in Es CZ                                         Súbory in Es Zahraničie

1. miesto​ Es kvartett                                                                  Jihočeští trubači                                        KD Domžalski rogisti
2. miesto                                                                                      Velký Es soubor ČMMJ
3. miesto                                                                                      Trubači OMS Přerov

Absolútny víťaz: Povltavští trubači

Viac fotografií si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/media/set?vanity=KlubtrubacovSR&set=a.1049762798989835
                                                                                                                                                                                                      Autor: PhDr. Lucia Blšáková

Dokumenty na stiahnutie