Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

CD Slovenská poľovnícka hudba

Vážení priatelia trubači aj vyznávači poľovníckej hudby,

dnešný deň – 23.12.2021, sa zapíše do dejín slovenskej poľovníckej hudby aj vďaka tomu, že sa nám podarilo zachytiť a zhmotniť poľovnícku hudbu na CD nosiči s názvom Slovenská poľovnícka hudba.

Cd-čko Slovenská poľovnícka hudba obsahuje celkovo 45 skladieb, z toho 20 slovenských poľovníckych signálov nahraných jednohlasne ako aj súborovo. Môžete si však vypočuť skladby aj od súčasných autorov. Započúvajte sa do Diviaka od Michala Olosa alebo Vás svojou Výzvou očarí Jakuba Brna? Možno Vám bude známejšia skladba Hymna slovenských poľovníkov od Edmunda Hatiara. Nechýbajú však ani skladby od Vincenta Šikulu alebo upravené piesne na ľudové motívy.

Na tomto cédečku pracoval kolektív ľudí, a to v podobe dramaturgie Jakub Badrna, hudobnej réžie Štefan Ladovský a účinkujúcich, ktorí na svojich rohoch či lesniciach hrali: Miroslav Mašat, Ľubomír Petic, Jakub Badrna, Igor Kučara, Branislav Hoz. Okrem profesionálneho spevu Karola Nitrana nechýbal ani zborový spev Michala Olosa, Jána Lukačku, Vladimíra Haviara a Edmuda Hatiara. O grafiku sa postaral náš predseda KT SR Edmund Hatiar.

Samozrejme, uvedomujeme si, že bez finančnej pomoci by sa nám tento CD nosič nepodarilo vytvoriť. Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorými sú: Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, DOMÍNIUM GROUP s.r.o., OPK a OkO SPZ Liptovský Mikuláš, OPK a RgO SPZ Považská Bystrica, OPK Prešov, OPK a OkO SPZ Ružomberok, OPK Dolný Kubín, OPK a RgO SPZ Lučenec, Mestské lesy Banská Bystrica a Dušan Riško.

Ak máte záujem o kúpu CD Slovenskej poľovníckej hudby, pokojne nás môžete po Vianočných sviatkoch kontaktovať. Veríme, že aj vďaka CD sa bude šíriť osveta o poľovníckej hudbe.

Cena za 1 ks CD je pre členov nášho klubu 10 EUR, pre nečlenov 12 EUR. Objednávky môžete adresovať na náš email rada@trubaci.sk, prípadne aj telefonicky na +421 911 311 040.

Lucia Blšáková