Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Medzinárodný študentský trubačský seminár

Počas víkendu 22.10- 24.10 2021 sa v meste Šluknov (Česká republika) odohrával medzinárodný študentský seminár. Na tomto seminári sme sa zúčastnili študenti zo slovenskej lesníckej školy z Liptovského Hrádku a českých lesníckych škôl.

Úlohou medzinárodného študentského semináru bolo rozvíjať svoje hráčske schopnosti na lesný roh pre hrajúcich, ale aj začínajúcich trubačov. Zoznámiť sa s novými skladbami a získať nové priateľstvá so študentami slovenských a českých lesníckych škôl. Počas semináru sme získavali nové skúsenosti za pomoci lektorov, ktorí viedli výuku.

V sobotu 23.10 2021 po doobedňajšom vyučovaní sme sa zúčastnili exkurzie v školskom arboréte Šluknov. Arborétum je najsevernejším položením objektom v Českej republike a nachádza sa v obci Kunratice, tam sme mali možnosť nahliadnuť, prezrieť a zoznámiť sa s mnohými drevinami. Taktiež bolo možné zúčastniť sa exkurzie Loretánskej kaplnky Panny Márie v meste Rumburk. Loretánska kaplnka Panny Márie je zapísaná v pamiatke Českej republiky. Zámerom semináru bolo aj nacvičiť skladby ktoré zazneli v nedeľu 24.10 2021 na koncerte ktorý sa odohrával v miestnom kostole Šluknov.

Po koncerte nasledovalo ukončenie semináru, kde sme si na záver zahrali českú skladbu KONEC HONU: "Dost již je lovení, čas je ukončení. Lověně buď zdar!"

Denisa Gažová