Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Klub trubačov na svetovej výstave One with Nature

25. septembra 2021 ožili priestory výstaviska Hung Expo. V tento významný deň zaplnilo areál výstaviska množstvo predstaviteľov z celého sveta, ktorí sa zišli pri príležitosti konania svetovej výstavy poľovníctva a prírody One with Nature. V rámci výstavy sa konalo aj zasadnutie členov pri príležitosti 67. valného zhromaždenia CIC. Pri tejto tak významnej príležitosti mal 9-členný súbor hráčov na poľovnícke rohy možnosť reprezentovať Klub trubačov zo Slovenskej republiky. Súbor tvorili členovia rady Klubu trubačov SR v zložení Edmund Hatiar, Jakub Badrna, Juraj Beniač, Michal Olos, Lucia Blšáková, ako aj členovia klubu Peter Michalík, Igor Kučara, Ľubomír Petic a Samuel Burík.

Počas slávnostného sprievodu sa sobotným ránom niesli tóny mnohých slovenských poľovníckych skladdieb a signálov. Zámerom celého stretnutia bolo zorganizovanie Európskeho poľovníckeho trubačského súboru. Tento súbor tvorili trubači z piatich krajín Európy, a to Poľska, Česka, Francúzska, Belgicka a Slovenska.

Po spoločných nácvikoch zaznela v nedeľu, 26.09.2021, v konferenčnej miestnosti CIC premiéra skladby Tout Ensemble - Együtt (preklad: spolu) od francúzskeho skladateľa Hervé Teknia. Skladba bola koncipovaná pre poľovnícke rohy a lesnice v ladení in B, Es a D. Toto vzácne spojenie trubačov zo strednej a západnej Európy má dopomôcť k rozvoju vzájomnej spolupráce a taktiež zachovávať a rozvíjať poľovnícke tradície naprieč celou Európou. Poľovníckemu trúbeniu zdar.

Videozáznam spoločnej skladby si môžete pozrieť na FB stránke Klubu trubačov.

PhDr. Lucia Blšáková