Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Slovenskí trubači súťažili v Českej republike

V sobotu 5. júna 2021 sa konal v Planej nad Lužnicí v Českej republike už 6. ročník Česko-Slovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícke rohy. Zúčastnilo sa na ňom 11 súborov z ČR a 2 súbory zo Slovenska, a to Súbor trubačov SOŠL z Prešova a súbor trubačov OPK Prešov. V porovnaní z rokmi predchádzajúcimi bola nižšia účasť asi o 50 % z dôvodov všeobecne známych - covidovej pandémie. Súťaž bola pripravovaná v značnom predstihu, v marci boli propozície zverejnené, s možnosťou súťaženia prezenčne alebo dištančne, boli sme veľkí optimisti, verili sme, že pandémia ustúpi a súťaž sa uskutoční.

Počas školského roku si žiaci udržiavali formu online vyučovaním, v posledných dvoch týždňoch to už bola tvrdá takmer denná hudobná príprava. Splnili sme preventívne proti covidové požiadavky usporiadateľov, dali sme sa otestovať, v piatok sme vyrazili do ČR. Stretnutie s českými trubačmi bolo veľmi úprimné, dojímavé, nechýbali priateľské objatia, veď to nasledovalo po takmer dvojročnej prestávke.

Súťaž prebiehala za priaznivého, slnečného počasia, v krásnom zámockom parku s bohatou zeleňou, kilometrovou lipovou alejou, jazierkami a množstvom návštevníkov. Súťažilo sa pred jednou komisiou od 9:00 hod. do 15:00 hodiny. Trubači z Prešova zanechali veľmi dobrý dojem. Keby sa hodnotenie vykonávalo bez rozdielu krajín, naše súbory by skončili na 3. a 5. mieste, čo by znamenalo v konkurencii českých súborov veľmi dobrý výsledok. Keďže sa hodnotilo podľa krajín, všetky ceny za Slovensko v troch kategóriách sme brali my, a to:

Kategória súbory:

Súbor SOŠL v Prešove - 1. miesto, v zložení Adam Bučko, Simona Višňovská, Tamara Pavurová, Šimon Geryk, Ing. Oskar Takacs, Karol Jančík

Súbor OPK Prešov - 2. miesto v zložení: Ing. Jozef Daňko, Ing. Komanický, Ing. Takacs, Karol Jančík a Dušan Hulvej.

Kategória jednotlivci na lesnom rohu:
1. miesto - Adam Bučko
2. miesto - Karol Jančík
3. miesto - Simona Višňovská

Kategória lesnica:
1. miesto Ing. Mikuláš Komanický

Na záverečnom hodnotení Ing. Daňko prevzal putovný tesák s pozvaním všetkých priaznivcov a milovníkov poľovníckej hudby na 7. ročník súťaženia do Lučenca.

V Prešove dňa 7.6.2021

Ing. Jozef Daňko