Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh 2021

Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh

dištančná forma 2021

 

Milí trubači, ako sme prednedávnom avizovali na Facebooku, pripravujeme pre Vás dištančnú súťaž. Je určená pre slovenských trubačov, ktorí sa kvôli opatreniam súvisiacich s COVID-19 nemôžu prezenčne zúčastniť Česko-Slovenskej súťaže v Planej nad Lužnicí.

 

Klub trubačov SR, záujmový klub SPZ, vyhlasuje pre slovenských trubačov dištančnú súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh.

 

Ako sa prihlásiť do súťaže?

Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto na e-mailovú adresu jakub.badrna@gmail.com zašle:

  1. video jednej povinnej skladby
  2. video voliteľnej skladby
  3. part / alebo partitúru voliteľnej skladby

Každú skladbu je potrebné nahrať samostatne a v exteriéri. V texte e-mailu prosím uveďte Vaše meno (pri súboroch aj názov súboru) a kontaktné telefónne číslo.

 

Dokedy sa dá prihlásiť?

Súťažné videá a notové podklady voliteľných skladieb posielajte od 1.6.2021 do 20.6.2021

 

Aké súťažné kategórie sú vyhlásené?

V dištančnej súťaži môžete súťažiť v kategóriách:

  1. Súbory v ladení in B
  2. Sólisti na lesnicu v ladení in B
  3. Sólisti na poľovnícky roh in B

 

Aké sú súťažné skladby?

Povinné súťažné skladby sú totožné so skladbami na Česko-Slovenskú súťaž, ktorá sa bude konať v Plané nad Lužnicí:

  1. Súbory v ladení in B – Švýcarská polka / P. Duda
  2. Sólisti na lesnicu v ladení in B – Gams tot / R. Stief
  3. Sólisti na poľovnícky roh in B – Daněk / J. Selement

Voliteľná skladba musí mať minimálne 24 taktov (počítajú sa aj repetície)

 

Koľko sa platí za prihlásenie na súťaž?

Súťažné poplatky sa nevyberajú. Súťaž je pre slovenských účastníkov zadarmo. Náklady na súťaž budú uhradené z prostriedkov Klubu trubačov SR.

 

Kto a čo bude hodnotiť?

Výkony súťažiacich ohodnotí trojčlenná porota. Súťažiacim pridelí body za prednes, súhru, ladenie, tónovú kultúru, celkový dojem. V každom kritériu môže účastník získať 1 až 5 bodov. 1 bod = dostatočne, 2 body = dobre, 3 body = veľmi dobre, 4 body = výborne, 5 bodov = excelentne. Bodový súčet od všetkých porotcov je podkladom pre určenie poradia súťažiacich v jednotlivých kategóriách.

 

Kedy a ako bude súťaž vyhodnotená?

Súťaž bude vyhodnotená do 4.7.2021. Výsledková listina bude zverejnená na web stránke www.trubaci.sk. Súťažné videá budú zverejnené na YouTube kanáli Klubu trubačov SR.

 

Čo získa víťaz?

Víťazi súťaže získajú okrem titulu Majstra Slovenska diplom a nehynúci obdiv ostatných trubačov.

Víťazný súbor nezískava postupové právo na účasť na Majstrovstvách Európy.

 

Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto v kategórií sólisti na lesnice: Jozef Martiš

1. miesto v kategórií sólisti na roh in B: Lucia Blšáková

1. miesto v kategórií súbory in B: Trubači z rodného kraja

 

Víťazné videá si budete môcť pozrieť na YouTube stránke Klubu trubačov SR.

V Liptovskom Hrádku 24.6.2021

Dokumenty na stiahnutie