Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Dotazník

Vážení priatelia trubači,

Klub trubačov SR, záujmový klub SPZ pripravuje aktivity pre zápis poľovníckej hudby do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V tejto súvislosti budeme musieť preukázať historické korene trúbenia na Slovensku, súčasné aktivity a udržateľnosť poľovníckeho trúbenia do budúcnosti. Práve v kontexte so súčasnými aktivitami Vás chceme požiadať o pravidelné vypĺňanie tohto dotazníka po každom podujatí na ktorom vystupujú poľovnícki trubači. Vaše odpovede budú neverejné. Za vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

Vaše údaje nám pomôžu zmapovať aktivity našich poľovníckych trubačov. Získavať ich chceme zhruba po dobu 2 rokov, aby mohli byť odpovede spracované a poskytnúť dostatočné štatistické údaje. Pokiaľ si pamätáte aj údaje z predchádzajúceho obdobia (máte ich napr. v kalendári), uvítame aj spätné doplnenie údajov. Dotazník nie je len pre členov KT SR, ale pre všetkých trubačov pôsobiacich na Slovensku.

Dotazník môžete vyplniť po kliknutí na odkaz https://forms.gle/aKJt3MSCqtk1tzg89