Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

iSÚŤAŽ

Milí priatelia trubači, súťažiaci zo Slovenska aj Čiech, priaznivci poľovníckej hudby,
 

v týchto dňoch sa môžete pozrieť na stránku Společně myslivecky troubíme, kde uvidíte rôzne videá trubačov a hráčov na plechové dychové nástroje. Sú aj od našich členov zo Slovenska, ktorí sa zapojili do súťaže a podporili tak krásnu myšlienku – šírenia poľovníckej hudby.

Súťažné videá sú rozdelené do dvoch filmov - mladší trubači a dospelí trubači. V treťom filme už nenájdete súťažné videá, ale zaujímavosti pre potešenie.

Stačí kliknúť na stránku https://www.smtdolce.cz/isoutez-odkazy-na-videa-tabulku-pro-porotce-a-info a pozrieť si všetkých súťažiach.

Výsledky súťaže sú zverejnené na stránke https://www.smtdolce.cz/isoutez-vysledky

Poľovníckej hudbe zdar!