Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Poďakovanie sponzorom

Klub trubačov SR, záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu touto cestou ďakuje za zakúpenie a odovzdanie daru pre náš klub konateľovi stavebno - obchodnej firmy SETL SK s. r. o. so sídlom v Bardejove, pánovi Mgr. Stanislavovi Sorokovi, MBA. 

 

Člen rady KT SR Ing. Mikuláš Komanický prevzal z jeho rúk dňa 10.11.2020 multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP M130nw (tlačiareň, skener, kopírka), ktoré bude používané na podujatiach Klubu trubačov SR.

 

Za sprostredkovanie sponzorského daru ďakujeme aj priateľovi poľovníkovi pánovi Rastislavovi Rondzíkovi a členovi rady KT SR Rastislavovi Fedorovi. Veríme, že tlačiareň nám bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky pri organizovaní súťaží, kurzov, seminárov a certifikačných skúšok pre poľovníckych trubačov.

 

Za KT SR Ing. Edmnd Hatiar DiS. art., predseda