Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Členské príspevky 2024

Vážení priatelia, členovia Klubu trubačov SR,
 

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle stanov je potrebné uhradiť členský príspevok na rok 2024 do 31.3.2024. Prosíme Vás o uhradenie príspevku na účet klubu:

 

IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001

Variabilný symbol: Vaše telefónne číslo

Konštantný symbol: 0558

Správa pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko clenske KT 2024

 

 

V prípade, že členovia KT SR uhradia vyššie členské (ako je uvedené), jeho výška je započítavaná v rámci úhrady členského do príslušného roka a neprenáša sa do ďalších rokov. Členovia, ktorí nemajú uhradený príspevok, nemajú nárok na zľavy na klubových podujatiach. Členovia, ktorí neuhradili členský príspevok budú zo zoznamu členov aj z databázy trubačov vymazaní. Opätovný vstup do klubu bude možný podaním prihlášky a uhradením členských príspevkov.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na rada@trubaci.sk

Ďakujeme za pochopenie.