Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Členské príspevky

Vážení priatelia, členovia Klubu trubačov SR, dovoľujeme si vám priomenúť, že v zmysle stanov je potrebné uhradiť členský príspevok na rok 2019 do 30.3.2019. Prosíme vás o uhradenie príspevku na účet klubu IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001.

Študenti denného štúdia hradia príspevok vo výške 3,-€.

Ostatní členovia hradia príspevokvo výške 5,-€.

Členovia, ktorí nemajú uhradený príspevok nemajú nárok na zľavy na klubových podujatiach. Členovia, ktorí neuhradili členský príspevok viac ako 3 roky po sebe budú zozoznamu členov aj z databázy trubačov vymazaní. Opätovný vstup do klubu bude možný podaním prihlášky a uhradením členských príspevkov.

Ďakujeme za pochopenie.