Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Česko Slovenská súťaž poľovníckych trubačov

Vážení trubači,

6. ročník ČSSPT sa uskutoční prezenčne v termíne 05.06.2021 v Plané nad Lužnicí.

Súťažné skladby a informácie o súťaži sú priebežne zverejňované na https://trubaci.cmmj.cz/6-cssmt-2021

V prípade, že by to aktuálna situácia nedovoľovala, pripravuje sa náhradná dištančná varianta súťaže.

Tešíme sa na Vašu účasť a reprezentáciu SR na tomto podujatí.