Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Česko Slovenská súťaž poľovníckych trubačov

Z dôvodu opatrení proti šíreniu Coronavírusu COVID - 19 je 6. ročník súťaže zrušený. 

Súťaž sa uskutoční až v roku 2021 na tom istom mieste.

 

Vážení trubači, 6. ročník ČSSPT sa uskutoční v termíne 5.- 7.6.2020 v Plané nad Lužnicí.

Súťažné skladby a informácie o súťaži sú priebežne zverejňované  na www.trubaci.cz/vi-rocnik-cesko-slovenske-souteze-mysliveckych-trubacu/ 

Tešíme sa na Vašu účasť a reprezentáciu SR na tomto podujatí.