Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Česko- Slovenská súťaž poľovníckych trubačov

Vážení priatelia, pozývame vás na 3. ročník Česko-Slovnskej súťaže poľovníckych trubačov.
Dátum konania: 3.6.2017
Miesto konania: Hronsek (okres Banská Bystrica)
Miesto ubytovania a spoločenského večera: SOŠ Banská Bystrica (cca 13 km)
Propozície súťaže nájdete nižšie v dokumentoch na s tiahnutie spolu so súťažnými skladbami
 

Prihlasovací formulár - SÚŤAŽIACI - ľutujeme, prihlasovanie na súťaž už nie je možné
Prihlásenie DOPROVOD trubačov - ľutujeme, prihlasovanie na súťaž už nie je možné

Ubytovací lístok v školskom internáte SOŠ Pod Bánošom B. Bystrica nájdete dolu v dokumentoch na stiahnutie

Zoznam prihlásených SÚŤAŽIACI
Zoznam prihlásených - DOPROVOD

Súťažné skladby:

Sólisti na lesnice (borlice)

 1. H. Plank - Steinwild tot - 1 kolo
 2. Anonymus - Hronsecká fanfára - 1 kolo
 3. Volitelná skladba - 1 kolo
 4. P. Iversen - Gasen - 2 kolo

Sólosti na poľovnícke rohy (lesnice)

 1. J. Pöschl - Marder tot - 1 kolo
 2. T. Andrašovan - Rozlúčka - 1. kolo
 3. Volitelná skladba - 1. kolo
 4. A. Kolleger - Gabenbereitung - 2 kolo

Súbory in B

 1. K. Kadlec - Introitus - 1 kolo
 2. T. Andrašovan - Pochod - 1 kolo
 3. Volitelná skladba - 1 kolo
 4. T. Dyjak - Vildanden - 2 kolo


Sólisti in Es

 1. O. Anton - Pochod pri vykročení
 2. M. de Dampierre - Hubertusfanfare
 3. voliteľná skladba


Súbory in Es

 1. V. Šikula - Ozvena
 2. P. Vacek - Polka (zkrácená verze)
 3. voliteľná skladba

 

Dokumenty na stiahnutie