Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zasadnutie rady KT SR

V sobou 27.7.2019 sa v SOŠ lesníckej a drevárskej uskutoční zasadnutie rady KT SR.

Pozvánku s programom rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Dokumenty na stiahnutie