Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Smútočný oznam

 

Čas už prišiel a ja odchodím, ruku podám priateľom svojím.

V diaľ šíru smutný zas vykročím, vás opustím ticho úbočím.

Rád som mal rúbane, vábivé doliny, mĺkvy les, rieky a bystriny.

Tíško je za krokmi mojimi.

Čas už prišiel a ja odchodím, ruku podám priateľom svojím.

V diaľ šíru smutný zas vykročím, vás opustím ticho úbočím.

T. Andrašovan

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým trubačom, že nás dňa 13.12.2017 navždy opustil náš priateľ, nestor slovenského lesničiarstva a čestný predseda Klubu trubačov pán

 

Milan Húževka.

 

Posledná rozlúčka s naším drahým priateľom sa uskutoční

v kostole v Zbore (okres Púchov)

v sobotu 16.12.2017 o 9.30 hodine

 

 

Postojme priatelia tíško, náš revír osirel zas,

odišiel ochranca zveri, zanechal poľovať nás

Poslednú kyticu kvetov na hrob Ti položíme

a hlasom lesného rohu s Tebou sa rozlúčime.

Rozlúčkou zazvučia polia, žiaľom zas zahučí les.

Kvarteto Modra

 

Prosíme všetkých lesníčiarov, ktorí môžu aby prišli na poslednú rozlúčku s našim priateľom Milanom Húževkom s nástrojom a zahrali na jeho počesť.

Hrá sa: