Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Členská schôdza Kubu trubačov SR

Vážení priatelia pozývame vás na výročnú členskú schôdzu Klubu trubačov SR, , ktorá  sa uskutoční v sobotu 21.1.2017 o 19.00 spoločenskej miestnosti SOŠ Lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku. Výročná schôdza sa uskutočňuje pri príležitosti konania Zimného kurzu poľovníckeho trúbenia.
Program:

  1. Informácie o činnosti KT a členskej základni
  2. Certifikácia trubačov
  3. Majstrovstvá Európy
  4. Informácie o blížiacich sa voľbách do orgánov KT SR v roku 2017
  5. Rôzne
  6. Diskusia

 Tešíme sa na vašu účasť.