Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Poľovnícke Vianoce 2021 v Bytči

Vážení priatelia poľovníckej hudby, milí trubači aj všetci zanietenci pre poľovníctvo,

z dôvodu vyhlásenia lockdownu musel byť koncert bohužiaľ zrušený.

Je nám to veľmi ľúto.

Uhradené platby za lístky budú vrátené.