Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Jún mesiac poľovníctva a prírody

Jún - mesiac, ktorý je rovnaký takmer ako každý iný. A predsa je výnimočný.

Šiesty mesiac v roku si poľovníci ako aj široká verejnosť pripomína, ako je poľovníctvo a ochrana prírody dôležitá. Poľovníctvo nie je len lov zveri. Je to aj chov, ochrana a zušľachťovanie zveri. Poľovníkom sa človek nestáva, poľovníkom sa človek rodí.

Veríme, že aj Vy sa na chvíľku pozastavíte a pripomeniete si, že poľovníctvo má zmysel.