Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Vianoce nielen pre poľovníkov...

Počas 1. adventnej nedele (01.12.2019) ste si mohli zapáliť sviečku na Vašom adventnom venci a pripomenúť si príchod Mesiáša. Mohli ste si však urobiť aj výlet do Bytče, kde sa od 14. hodiny v priestoroch stredoeurópskeho klenotu - Sobášneho paláca - rozliehali zvuky z lesných rohov, poľovníckych rohov, lesníc a ďalších hudobných nástrojov. Obradná sála sa na chvíľku stala dejiskom koncertu Poľovnícke Vianoce.

V poradí už 4. ročník tohto koncertu mal veľmi veľký úspech. Témou koncertu bolo 10. výročie Klubu trubačov Slovenskej republiky a 50. výročie založenia Slovenského poľovníckeho zväzu.

Sprievodným slovom počas koncertu viedol poslucháčov a divákov obľúbený slovenský herec a poľovník Marko Igonda. Na doskách znamenajúcich svet sa ako prví predstavili trubači z Klubu trubačov Slovenskej republiky. Svoje umenie na drevených podlhovastých nástrojoch predviedli aj Trombitáši Štefánikovci. Predvianočnú atmosféru navodili svojím spevom a tancom i deti z Detského folklórneho súboru Lieska, ktoré potešili srdce nejedného účastníka. Významným hosťom tohtoročného koncertu boli členovia Loveckého Tria Praha, doposiaľ najlepšieho profesionálneho súboru z Čiech s viac ako 30. ročnou tradíciou.

Klub trubačov SR pozval po koncerte významných hostí do reštaurácie Palatín, kde predseda KT SR Ing. Edmund Hatiar DiS. art. odovzdaním pamätných medailí a ďakovných listov prejavil uznanie a vďaku osobnostiam a organizáciám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o jeho založenie a rozvoj za posledných desať rokov. Rada Klubu trubačov rozhodla, že pamätná medaila bola udelená Milanovi Húževkovi – in memoriam, Tiborovi Andrašovanovi – in memoriam Pavlovi Porubanovi - in memoriam, JUDr. Imrichovi Hrončekovi, Ing. Michalovi Olosovi, Ing. Marianovi Plentovi, Jánovi Jancíkovi, JUDr. Petrovi Vackovi , Petrovi Šeplavému, Mgr. Petrovi Dudovi, Klubu trubačov ČMMJ, ČMMJ, Ing. Jozefovi Daňkovi , Ing. Štefanovi Petrikovičovi, Jozefovi Martišovi, Mgr. Bohuslavovi Smutnému, Slovenskému poľovníckemu zväzu, SOŠ lesníckej a drevárskej L. Hrádok, SOŠ lesníckej Prešov, SOŠ lesníckej Banská Štiavnica a Múzeu vo sv. Antone.

Poďakovanie za Klub trubačov chceme vysloviť organizátorovi podujatia, Ing. Jurajovi Beniačovi, predsedovi občianskeho združenia CORNU LUDENS. Bez jeho zásluhy by sa tento koncert nemohol uskutočniť. Vďaka patrí aj scenáristovi Jakubovi Badrnovi, ktorý naplnil umeleckú podstatu koncertu a zanechal tak vďaka písanému slovu krásne zážitky na podujatie. Zo srdca ďakujeme všetkým našim sponzorom a podporovateľom koncertu, medzi ktorých patria Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora, Mesto Bytča, Považské múzeum v Žiline. Rovnako vďačíme aj spoločnostiam TRAPPER s.r.o., Talux s.r.o., BenTeS s.r.o., Obchod s palivami s.r.o., Schwer Fittings s.r.o. a Víno Figura. Mediálne našu myšlienku šírili aj partneri, a to televízna relácia HALALI, časopisy Poľovníctvo a Rybárstvo, Naše Poľovníctvo a Myslivost.

Čas je mocný fenomén. Niekedy plynie veľmi rýchlo, inokedy sa nám zdá, že pomaly. Sme radi, že sme sa spoločne mohli pozastaviť a pripomenúť si blížiace sa kresťanské sviatky prostredníctvom nielen nášho bohatstva - poľovníckej hudby. Za prejavenú podporu všetkým ďakujeme. Tešíme sa na 5. ročník tohto už tradičného koncertu.

Fotogaléria je uverejnená na oficiálnej FB stránke.

Mgr. Lucia Blšáková