Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Poľovnícka nedeľa

V nedeľu 22.9.2019 sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline uskutočnilo podujatie Poľovnícka nedeľa.

Jeden z najstarších dní sv. Huberta na Slovensku sa dlhoročne teší veľkej obľube u odbornej aj laickej verejnosti. Nebolo tomu inak ani tento rok. Množstvo návštevníkov uvítalo inovovaný program, v ktorom vystupovali pracovníci Liptovského múzea, SOŠ lesníckej a drevárskej v L. Hrádku, Lesov SR š. p. OZ L. Hrádok, Štátnych lesov Tanapu, sokoliari, vábiči i skupina historického boja. Veľkú príležitosť dostali aj trubači z nášho klubu, ktorí po niekoľkých rokoch okrem oficiálnych častí programu mali možnosť svojou hrou sprevádzať tradičnú katolícku omšu, vystúpiť na pódiu s komentovaným programom o slovenských poľovníckych signáloch aj v kostele s koncertom starej poľovníckej hudby. 

Tešíme sa na ďalší ročník v roku 2020.

 

Edmund Hatiar